เรามีโปรโมชั่นราคาสบายๆกระเป๋าให้ท่าน

[ ราคาเช่าปกติ ]

เช่าเงินสด 100,000 ค่าบริการ 5,000 บาท
ทองคำบาทละ  1,000 บาท

ขั้นตอนการบริการเช่าสินสอด

1. มัดจำเลือกวัน

5,000 บาท (หรือน้อยกว่าตามตกลง)
กรุณาใช้ชื่อบัญชีผู้โอนเป็นของเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวเพื่อป้องกันมิจฉาชีพ

2. ทำสัญญา

ก่อนวันงานหนึ่งวัน เจ้าหน้าที่จะนำเอกสาร เข้าไปให้คู่บ่าวสาวเซ็น โดยให้พ่อแม่เจ้าสาวรับรู้ด้วย
...
วันนี้ลูกค้าชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือโดยมีหลักฐานประกอบคือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาถูกต้อง

3. นำส่งสินสอด

เจ้าหน้าจะนำส่งสินสอดตามตกลงก่อนพิธีประมาณ 1- 2 ชั่วโมง และให้ลูกค้าตรวจสอบทรัพย์สิน

4.ส่งคืนทรัพย์สิน

หลังจบพิธีส่งคืนทรัพย์สินแล้ว จะทำลายสัญญาและหลักฐานการเช่าสินสอดทั้งหมด

* กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเช่น เลื่อนวันพิธี,เปลี่ยนแปลงจำนวนสินสอด ต้องแจ้งล่วงหน้า 2 อาทิตย์
** ต้องการเพิ่มลดจำนวนสินสอด ให้แจ้งล่วงหน้า 1 อาทิตย์
*** เราให้บริการเช่าสินสอดเพื่อใช้เป็นพร็อพในงานแต่ง มิใช่เป็นการกู้ยืม

ทุกอย่างเป็นความลับ 1,000% ไม่เช็คอิน ไม่มีรีวิว ไม่ถ่ายรูปในงานแต่งลงเพจทั้งสิ้น หลังคืนทรัพย์สินทำลายสัญญาทันที พร้อมลบแชทสนทนา

สินสอดดีดี

– ติดต่อเช่าสินสอด –