เรามีโปรโมชั่นค่าเช่าสินสอดราคาสบายๆ กระเป๋าให้ท่าน

[ ค่าเช่าสินสอด - ราคาปกติ ]

เช่าเงินสด 100,000 ค่าบริการ 5,000 บาท
ทองคำบาทละ  1,000 บาท

ค่าเช่าสินสอด - ราคาโปรโมชั่น

เงิน 300,000 บาท และทองคำ 5 บาท       ค่าบริการ 13,990 บาท
เงิน 500,000 บาท และทองคำ 5 บาท       ค่าบริการ 19,990 บาท
เงิน 800,000 บาท และทองคำ 5 บาท       ค่าบริการ 27,990 บาท
เงิน 1,000,000บาท และทองคำ 5 บาท    ค่าบริการ 31,990 บาท
เงิน 2,000,000 บาท และทองคำ 5 บาท  ค่าบริการ 49,990 บาท
หากมากกว่า 2 ล้านโปรดสอบถาม

ขั้นตอนการบริการเช่าสินสอด

1. มัดจำเลือกวัน

5,000 บาท (หรือน้อยกว่าตามตกลง)
กรุณาใช้ชื่อบัญชีผู้โอนเป็นของเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวเพื่อป้องกันมิจฉาชีพ

2. ทำสัญญา

ก่อนวันงานหนึ่งวัน เจ้าหน้าที่จะนำเอกสาร เข้าไปให้คู่บ่าวสาวเซ็น โดยให้พ่อแม่เจ้าสาวรับรู้ด้วย
...
วันนี้ลูกค้าชำระเงินค่าบริการโดยมีหลักฐานประกอบคือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาถูกต้อง

3. นำส่งสินสอด

เจ้าหน้าจะนำส่งสินสอดตามตกลงก่อนพิธีประมาณ 1- 2 ชั่วโมง และให้ลูกค้าตรวจสอบทรัพย์สิน พร้อมเซ็นเอกสารรับสินสอด

4.ส่งคืนทรัพย์สิน

หลังจบพิธีส่งคืนทรัพย์สินแล้ว จะมีเอกสารส่งคืนสินสอดให้ลูกค้าเป็นหลักฐาน และทางร้านจะคืนมัดจำ/ประกันให้

* กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเช่น เลื่อนวันพิธี,เปลี่ยนแปลงจำนวนสินสอด ต้องแจ้งล่วงหน้า 2 อาทิตย์
** หากชำระมัดแล้วมีการเลื่อนกำหนดการจองจะมีอายุ 1 ปี และไม่สามารถยกเลิกได้
*** เราให้บริการเช่าสินสอดเพื่อใช้เป็นพร็อพในงานแต่ง มิใช่เป็นการกู้ยืม

ทุกอย่างเป็นความลับ 1,000% ไม่เช็คอิน ไม่มีรีวิว ไม่ถ่ายรูปในงานแต่งลงเพจทั้งสิ้น หลังคืนทรัพย์สินทำลายสัญญาทันที พร้อมลบแชทสนทนา

สินสอดดีดี

- ติดต่อเช่าสินสอด -